Monthly Archives: 5 stycznia 2015

  • Serwery

    Nieograniczone możliwości serwerów

    Posted on by

    Urzędy umożliwiają składanie dokumentów drogą elektroniczną. Usługa stałą się możliwa dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym. Podpis elektroniczny to rozwiązanie, które w sposób w pełni bezpieczny pozwala autoryzować podania, wnioski i inne dokumenty wypełniane on-line. Na serwerach wirtualnych znajdują się obecnie nie tylko usługi pocztowe, ale także wrażliwe dane firm i instytucji publicznych.